VÙNG GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Các nhà nghiên cứu Châu Âu cho biết một vùng đặc biệt của bộ gen trên người xuất hiện liên quan đến viêm khớp dạng thấp.

Viêm khớp

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Karolinska, Thuỵ Điển và một số nơi khác đã tiến hành phân tích gen của hàng trăm bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp.

Họ tìm thấy sự liên quan nhất quán giữa bệnh và một vùng của bộ gen. Vùng này nằm trong nhiễm sắc thể 9, gồm 2 gen là yếu tố bổ thể 5 (C5) và yếu tố liên quan thụ thể TNF 1( TRAF-1).

TRAF1 tham gia trong đáp ứng viêm và C5 đóng vai trò trong hệ thống bổ thể, bảo vệ cơ thể chống lại các phân tử ngoại lai.

Vùng nhiễm sắc thể chứa những gen này có thể liên quan đến sự gắn kết của một protein làm biến đổi sự phiên mã gen. Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng một trong những chỉ báo khác của vùng này liên quan với viêm khớp dạng thấp tấn công hơn.

Các phát hiện bổ sung bằng chứng cho thấy vùng này có liên quan với viêm khớp dạng thấp, là bệnh do đáp ứng miễn dịch bất thường với các mô khác nhau trong cơ thể gây ra. Bệnh xảy ra ở khoảng 1% dân số các nước phát triển.

Bài viết cùng chuyên mục

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc